Tulosta

MySQL

Yleistä

Luonti

Ylläpito

Kyselyt

Videot

Kokoelma

Muut

Haku

Palaute

Kysely

ITKY202 harjoitustustyö

Tekijä

Juha Kiukas
juha@kiukas.fi
040 5510711

Osoite

http://www.kiukas.fi

Aihe

Omat kotisivut kurssimateriaalia varten

Toteutus

php -kieli

Navigointi

Yläpalkissa sijaitsevan Etusivu -linkin avulla pääset aina etusivulle. Oikeaan reunaan voidaan sijoittaa useampia linkkejä esimerkiksi muille sivustoille. Linkit on toteutettu ylapalkki.php -tiedostona.

Varsinainen valikkorivi sijaitsee vasemmassa reunassa. Valikon toteutus on 2-tasoinen siten, että kuhunkin valikkoon kuuluvat sivut sijaitsevat omassa hakemistossa esimerkiksi mysql -linkin avulla aukeavat sivut sijaitsevat mysql -hakemistossa. Alihakemistoa kuvat käytetään materiaalin kuvien tallettamiseen. Toteutus vasenpalkki.php -tiedostossa.

Jos linkkiin ei liity alivalikkoa niin sivu sijaitsee Sivut -hakemistossa.

Värimalli

Sivuilla pyritään käyttämään metallinharmaan, sinisen ja violetin väriyhdistelmiä:

- harmaa perusteksti ja vasemman palkin tausta: RGB(178,178,178)
- violetit otsikot (Heading1 ja Heading2): RGB(153,51,102)
- sininen apuväri esim. valikoissa; RGB(153,153,255)

Hakemistorakenne

Seuraavassa kuvassa on esitetty sivuston hakemistorakenne:

- katso kuva

 

Tiedostot

Seuraavassa on esitelty käyttöliitty,äm toteutuksessa käytetyt tiedostot:

- index.php: sivuston pääsivu. Käytännössä php -scripiti, joka "kokoaa" sivun
- listaus.php:  php -tiedosto, joka hakee käyttäjän valitseman sivun
- config.php: php -tiedosto, jossa sivuston asetukset
- tyyli.css: tyylitiedosto
- error.php: php tiedosto, jota kutsutaan jos sivustoa ei löydy

Seuraavassa esitetaan oleellisimpien eli index.php ja listaus.pph koodi:
- index.php
- listaus.php

Hakemistot

- kuvat: sivuston käyttöliittymän toteutuksessa käytetyt grafiikkatiedoston
- etusivu: kansio sisältää varsinaisen etusivun ja sen käyttöliittymän eli (ulkoasu -kansio)
- ulkoasu : kansio sisältää käyttöliittymän eli

--- header.php        ---> sivun yläbanneri
--- ylapalkki.php     ---> valikkorivi
--- vasenpalkki.php  --> vasemman laidan navigaatio
--- oikeapalkki.php  --> oikean laidan bannerit
--- footer.php          ---> sivun alalaidan tunnistetiedot

Alivalikon toteutus

Alivalikko toteutetaan siten että sille tehdään oma alikansio (esimerkiksi mysql), jonka alle sijoitetaan ulkoasu ja kuvat. Alivalikko toteutetaan vasenpalkki.php -tiedostossa. Alivalikon sivut talletetaan kyseiseen alikansioon.

Seuraavassa esimerkki valikon toteutuksesta:
- vasenpalkki.php

Muuttujat

Sivusto käyttää seuraavia muuttujia:

- hakemisto: osoittaa hekmiston, josta sivua etsitään
- sivu: osoittaa .php sivun

Bannerit

 

Juha Kiukas - juha@kiukas.fi - 040 551 0711