Tulosta

CASE -kuvaus

Tietokanta

SQL -kyselyt

Yleistä kyselyistä

Sarakkeiden valinta

Rivien valinta

Tarkka vastaavuus

Vertailuoperaattorit

Lajittelu

AND

BETWEEN - AND

OR

IN

LIKE

NOT

Tyhjä merkkijono

Boolen algebra

Sulutus

Päivämääräfunktiot

Liitokset

Perinteinen liitos

Sisäliitos

Laskenta

Sarakkeilla

Ryhmillä

Muut

Alikyselyt

Kyselyiden yhdistäminen

MySQL

MySQL oppimateriaalia on kirjoitettu toisen asteen ammatillisen koulutuksen Tietokantojen opetukseen.

Materiaali esimerkit perustuvat Ylämaa Groupin varastosovellukseen.

Tutustuessasi materiaalin niin huomaa ettei tavoitteena ole ollut kirjoittaa SQL -standardin mukaista materiaalia vaan kaikki esimerkkikoodit on testattu MySQL 5.1 versiolla. Lisäksi kaikki eri tapoja vaikkapa liitoksen esittämiseen ei esitetä vaan ainoastaan se tapa, joka mielestäni parhaiten toisen asteen opiskelijoiden omaksuttavaksi.

Päivitetty 25.11.2010

 

Juha Kiukas - juha@kiukas.fi - 040 551 0711