Tulosta

CASE -kuvaus

Tietokanta

SQL -kyselyt

Yleistä kyselyistä

Sarakkeiden valinta

Rivien valinta

Tarkka vastaavuus

Vertailuoperaattorit

Lajittelu

AND

BETWEEN - AND

OR

IN

LIKE

NOT

Tyhjä merkkijono

Boolen algebra

Sulutus

Päivämääräfunktiot

Liitokset

Perinteinen liitos

Sisäliitos

Laskenta

Sarakkeilla

Ryhmillä

Muut

Alikyselyt

Kyselyiden yhdistäminen

Laskenta sarakkeilla

SELECT -lauseessa voi suorittaa myös laskentaa käyttäen sarakenimiä, vakioita, aritmeettisia operaattoreita (+,-,*,/,% (kokonaisjako) ) sekä funktioita.

kysely laskee kunkin blokin kuutiomäärän
SELECT qualityID, blockID, len, hei, wid,  len*wid*hei/1000000 AS cbm
FROM Block
ORDER BY 6 ASC;

kysely laskee kunkin blokin arvon
SELECT B.qualityID, B.blockID, B.len, B.hei, B.wid, B.len*B.wid*B.hei/1000000*Q.cbmprice AS price
FROM Block B, Quality Q
WHERE B.qualityID = Q.qualityID;

MySQLssä pystyt myös laskemaan päivämäärillä mutta tällöin joudut käyttämään DATEDIFF -funktiota:

Laske blokkien varastointiaika:
SELECT qualityID, blockID, len, hei, wid, DATEDIIFF(CURDATE(),dateproduced) AS VarAika)
FROM Block;

CURDATE() funktio palauttaa nykyisen päivämäärän!

 

Juha Kiukas - juha@kiukas.fi - 040 551 0711