Tulosta

CASE -kuvaus

Tietokanta

SQL -kyselyt

Yleistä kyselyistä

Sarakkeiden valinta

Rivien valinta

Tarkka vastaavuus

Vertailuoperaattorit

Lajittelu

AND

BETWEEN - AND

OR

IN

LIKE

NOT

Tyhjä merkkijono

Boolen algebra

Sulutus

Päivämääräfunktiot

Liitokset

Perinteinen liitos

Sisäliitos

Laskenta

Sarakkeilla

Ryhmillä

Muut

Alikyselyt

Kyselyiden yhdistäminen

Vertailuoperaattorit

Kyselyissä voit käyttää seuraavia vertailuoperaattoreita: =, >, <, <>, >=, <= ja !=. Näistä yhtä suuruus operaattori tuli jo käsiteltyä edellisellä sivulla.

Sanallisesti Vertailuoperaattori  
Yhtä suuri kuin =  
Suurempi kuin >  
Pienempi kuin <  
Suurempi tai yhtä suuri >= vähintään

Pienempi tai yhtä pieni kuin
<= enintään
Erisuuri kuin <> tai !=  

Esimerkkejä:

hae blokit, joiden pituus on tasan 200 cm
SELECT *
FROM Block
WHERE len = 200;

hae blokit, joiden pituus on yli 200 cm
SELECT *
FROM Block
WHERE len > 200;

hae blokit, joiden pituus on vähintään 200 cm
SELECT *
FROM Block
WHERE len >= 200;

hae blokit, joiden pituus on pienempi kuin 200 cm
SELECT *
FROM Block
WHERE len < 200;

hae blokit, joiden pituus on enintään 200 cm
SELECT *
FROM Block
WHERE len <= 200;

hae blokit, jotka eivät ole laatua KKARRED2
SELECT *
FROM Block
WHERE qualityid <> 'KKARRED2';

tai !=-operaattorilla
SELECT *
FROM Block
WHERE qualityid != 'KKARRED2';

 

Juha Kiukas - juha@kiukas.fi - 040 551 0711