Tulosta

CASE -kuvaus

Tietokanta

SQL -kyselyt

Yleistä kyselyistä

Sarakkeiden valinta

Rivien valinta

Tarkka vastaavuus

Vertailuoperaattorit

Lajittelu

AND

BETWEEN - AND

OR

IN

LIKE

NOT

Tyhjä merkkijono

Boolen algebra

Sulutus

Päivämääräfunktiot

Liitokset

Perinteinen liitos

Sisäliitos

Laskenta

Sarakkeilla

Ryhmillä

Muut

Alikyselyt

Kyselyiden yhdistäminen

Yleistä kyselyistä

Kyselyn avulla voit hakea tietoja yhdestä tai useammasta taulusta.

Seuraavassa esityksessä selkeyden vuoksi kirjoitetaan SQL:n varatut sanat isoilla kirjaimilla, sarakenimet pienillä ja taulujen ja näkymien nimet alkaen isoilla alkukirjaimilla.

MySQLssä käsky lopetetaan puolipisteeseen ja kommenttirivi merkitään  /* ...  */ -merkinnällä:

/* MySQL -kirjoitat kommentit tähän tapaan! kommentoi näin */

SQL:n keskeisin käsky on kyselylause SELECT. Lause koostuu seuraavista osista:

SELECT sarakkeet
FROM    taulu(t)
WHERE  ehto
ORDER BY lajittelusarake
GROUP BY ryhmittelysarake
HAVING   kyselyn tuloksen rajaus

Käskyssä on aina oltava SELECT ja FROM osat; muut ovat valinnaisia.

Seuraava kysely hakee kaikki blokit ja tulostaa qualityID, blockID, len, hei ja wid -kentät:
SELECT qualityID, blockID, len, hei, wid
FROM Block;

Avainkentät olen tähän materiaaliin merkinnyt ID-loppuliitteellä.

 

Juha Kiukas - juha@kiukas.fi - 040 551 0711